تعمیر سیم کشی تلفن

تعمیر سیم کشی تلفن

تعمیر سیم کشی تلفن ، به عنوان صاحب خانه تعمیر سیم کشی تلفن خانه از مسئولیت های شما محسوب می شود. شرکت مخابرات فقط موظف به ارایه سیگنال تلفن تا جعبه تلفنی که بیرون خانه شما قرار دارد و سیم های تلفن به آن وارد می شوند (NID)، است.
پیدا کردن یک مشکل در داخل خانه می تواند چالش برانگیز باشد. به علت نبود نقشه های سیم کشی در بیشتر تأسیسات خانگی، تعمیر سیم کشی تلفن و کار عیب یابی پیچیده و سخت می شود. پیدا کردن مشکل ممکن است نیازمند کمی سعی و خطا باشد. شما میتوانید از تجربیات متخصصان ما برای تعمیر سیم کشی تلفن خود استفاده کنید.

 

از سالم بودن سرویس تلفن مطمئن شوید

جعبه تلفن بیرون منزلتان را پیدا کنید. این جعبه معمولا به خانه شما متصل است و سیم هایی از زمین یا از ستون های تلفن به داخل آن رفته اند. با باز کردن پیچ ها به داخل جعبه دسترسی پیدا کنید.
جعبه تلفن جزء اموال شما محسوب می شود و برای دسترسی صاحب خانه به منظور عیب یابی و تعمیر سیم کشی تلفن طراحی شده است. پس برای دستکاری این جعبه نیازی به مجوز شرکت ندارید.
داخل جعبه را بررسی کنید. در این جعبه باید یک یا چند اتصال RJ وصل شده به سوکت وجود داشته باشد. هر کدام از آن ها را جدا کنید و یک تلفن سیمی را به سوکت متصل کنید.
اگر سرویس تلفن شما کار کند، باید بتوانید از تلفن سیمی متصل به جعبه تلفن بوق آزاد شنیده و شماره بگیرید. اگر بوق آزاد نمی شنوید، شما نیاز به تعمیر سیم کشی تلفن ندارید و مشکل از شرکت مخابرات است. با آن ها تماس بگیرید و اطلاع دهید که از جعبه تلفن‌تان سرویس ندارید. رفع این مشکل وظیفه آن هاست.
اگر بوق آزاد وجود دارد، سرویس تلفن شما درست کار می کند و مشکل از سیم کشی منزل شماست شما نیاز به تعمیر سیم کشی تلفن دارید. اتصالات را دوباره به سوکت ها وصل کنید و با ما تماس بگیرید تا به شما در تعمیر سیم کشی تلفن کمک کنیم.
برای بستن در جعبه تلفن عجله نکنید، ممکن است دوباره به آن نیاز داشته باشد.

تمام تلفن ها را قطع کنید

برای تعمیر سیم کشی تلفن باید تمام تلفن ها و سایر وسایل مربوطه را با خارج کردن دو شاخه ها و سوکت ها از پریزهای دیوار، قطع کنید. تلفن های دیواری، فکس ها، مودم های کامپیوتر، دستگاه های پاسخ خودکار، ضبط کننده های ویدیو، یا جعبه های کابلی یا ماهواره ای متصل به خطوط تلفن را از قلم نیندازید. متخصصان ما در اسرع وقت تعمیر سیم کشی تلفن شمارا انجام می دهند.
یک وسیله معیوب می تواند باعث خراب شدن تمام وسایل دیگر در خانه تان شود. نزدیک ترین پریز یا سوکت تلفن در خانه به جعبه تلفن را پیدا کنید. اگر مطمئن نیستید، بهترین حدس تان را انتخاب کنید. تلفن سیمی تان را به پریزی که در مرحله قبل پیدا کرده اید متصل کنید و بوق آزاد را چک کنید. متخصصان ما در زمان اندک تعمیر سیم کشی تلفن شما را انجام میدهند.
اگر تلفن سیمی درست کار می کند، یکی از وسایل شما مشکل دارد. آن ها را یکی یکی وصل کنید تا وسیله خراب را پیدا کنید. اگر تلفن سیمی درست کار نمی کند می توانید با ما تماس گرفته تا همکاران ما به شما در تعمیر سیم کشی تلفن کمک کنند.

تعمیر سیم کشی تلفن
تعمیر سیم کشی تلفن

عیب یابی سیم کشی تلفن

برای تعمیر سیم کشی تلفن تمام تجهیزات تلفنی را از پریزها جدا کنید و اتصالات داخل جعبه تلفن را نیز جدا کنید. قاب نزدیک ترین پریز به جعبه تلفن را جدا کنید.
هر یک از سرهای اهم متر را به یکی از دو سیم قرمز و سبز و یا پایه مربوط مختص به آن ها بزنید. اهم متر باید مقاومت بسیار بالایی را بین این دو پایه نشان دهد. روی اهم متر آنالوگ، عقربه تقریبا نباید حرکت کند.
اگر اهم متر نشان دهنده اتصال کوتاه و یا مقاومت پایین است، سیم های قرمز و سبز در قسمتی از سیم کشی شما با هم اتصال دارند. بخش «پیدا کردن یک جفت سیم دارای اتصال کوتاه» را بخوانید. اگر اهم متر اتصال کوتاه نشان نداد، بخش «عیب یابی یک سیم باز» را بخوانید. تعمیر سیم کشی تلفن خود را به شرکت آنی برق بسپارید.

 

پیدا کردن یک جفت سیم دارای اتصال کوتاه

باید برای تعمیر سیم کشی تلفن تمام قاب ها و قسمت پریز یا سوکت تلفن را با باز کردن پیچ ها از دیوار جدا کنید. به این قسمت ها هوای فشرده بدمید. باید سعی کنید که هر سیم رها شده یا شی رسانایی را خارج کنید.
پایه های پیچ و سیم کشی پشت سوکت ها را بررسی کنید. به دنبال هر نشانه ای از اتصال کوتاه سیم های قرمز و سبز باشید. هر نشانه ای از اتصال کوتاه سیم های قرمز و سبز را جدا و یا تعمیر کنید. مقاومت بین سیم ها یا پایه های قرمز و سبز را دائما چک کنید. وقتی که این مقاومت بسیار بالا شد، مشکل حل شده است. شما میتوانید با تماس با شرکت آنی برق از متخصصان ما بخواهید تا تعمیر سیم کشی تلفن شما را انجام دهند.
اگر مقاومت بین پایه های قرمز و سبز همچنان کم باقی بماند، مشکل در یکی از مسیرهای سیم کشی است. مرحله بعد فرایند پیدا کردن این اتصال کوتاه را شروع می کند. سیم های قرمز و سبز را از تمام پریزها و سوکت های تلفن جدا کنید. در جعبه های پشت پریزها، تمام اتصالاتی که سیم های قرمز و سبز در آن دخیل هستند را قطع کنید.
اگر سیم هایی هستند که بدون آنکه به تکه‌های جدا بریده شده باشند دور پیچ پیچیده شده اند، آن ها را از نقطه اتصال به پیچ جدا کنید. شما می توانید از طریق تماس گرفتن با شماره های ما از تجربیات متخصصان آنی برق در تعمیر سیم کشی تلفن خود استفاده کنید
مقاومت بین جفت قرمز و سبز را در هر جعبه اندازه گیری کنید. یک سیم در دو جعبه مختلف باید دارای مقاومت کم باشد. این همان سیمی است که اتصال کوتاه در طول آن رخ داده است.
هیچ راه الکتریکی ای برای مشخص کردن نقطه دقیق اتصال در سیم وجود ندارد. احتمالا کل این سیم باید عوض شود. اگر هیچ سیم دارای اتصال کوتاهی بین قرمز و سبز پیدا نکردید، شروع به اتصال دوباره تمام سیم ها به پایه ها کنید. بعد از هر اتصال وجود اتصال کوتاه را چک کنید. احتمال اینکه اتصال کوتاه به خاطر دستکاری شما در سیم ها رفع شده باشد وجود دارد. تعمیر سیم کشی تلفن خود را با شرکت آنی برق برطرف کنید.

تعمیر سیم کشی تلفن

 

عیب یابی یک سیم باز

برای تعمیر سیم کشی تلفن باید روی یک کاغذ، نقشه سیم کشی تلفن خانه را با کشیدن یک جعبه به ازای هر پریز در خانه و یک بلاک بجای جعبه تلفن بکشید. مطمئن شوید که پیش از ادامه، ارتباطات داخل جعبه تلفن قطع شده اند. شرکت مخابرات ممکن است برخی از اتصال های موقتی که شما ایجاد خواهید کرد را شناسایی کند، مگر اینکه منزلتان را از شبکه مخابرات قطع کنید.
در تمام پریزها تمام جفت های قرمز و سبز را از پایه ها جدا کنید. اگر سیم هایی وجود دارند که بدون آنکه به تکه های جدا بریده شده باشند دور پیچ پیچیده شده اند، آن ها را در نقطه اتصال به پیچ جدا کنید. شما میتوانید از طریق تماس با تلفن های ما از متخصصان ما بخواهید تا تعمیر سیم کشی تلفن شما را انجام دهند.
یک جفت سیم قرمز و سبز در سیم کشی که فکر می کنید به جعبه تلفن نزدیک تر است را انتخاب کنید. سیم های سبز و قرمز را به هم متصل کنید. این اتصال موقتی است، پس یک اتصال سریع با پیچاندن سیم ها به هم نیز کفایت می کند.
با یک تکه نوار چسب و نوشتن عدد ۱ روی آن این سیم را علامت بزنید. با کمک اهم متر جفت سیم قرمز و سبز را در جعبه دیگری که مقاومتی بین آن ها نیست پیدا کنید. با یک تکه نوار چسب و نوشتن عدد ۱ روی آن این سیم را علامت بزنید. اتصال موقت را جدا کنید. تعمیر سیم کشی تلفن خود را به متخصصان ما بسپارید.
این مراحل برای تمام سیم های دیگر تکرار کنید. به خاطر داشته باشید که یک سیم به جعبه تلفن متصل خواهد بود. سیم های قرمز و سبز دو پایه وسط سوکت در جعبه تلفن هستند، بنابراین با این نقاط ارتباط را چک کنید.
وقتی تمام سیم ها را تست کردید، باید به سیمی که به نظر نمی آید در دو جعبه مختلف متصل باشد برسید. این سیمی است که قطع شده است. این سیم را عوض کنید یا با آنی برق تماس بگیرید تا متخصصان ما تعمیر سیم کشی تلفن شما را انجام دهند.

 

نکات و هشدارها

اگر فقط یک تلفن دارید و مشکلی با یک سیم پیدا کردید، ممکن است بتوانید از سیم های زرد و سیاه به جای قرمز و سبز در آن سیم استفاده کنید. این کار نیاز به تعمیر سیم کشی تلفن دوباره را رفع می کند.
سیم کشی تلفن به ندرت قطع می شود. محتمل ترین دلایل برای مشکلات سیم کشی؛ پریزهای دیوار، به خصوص جایی که تلفن های دیواری نصب شده اند هستند چرا که شوک های مکانیکی بیشتری دریافت می کنند. همیشه اول پریزها و سوکت ها را چک کنید. شما می توانید تعمیر سیم کشی تلفن خود را به متخصصان ما بسپارید.
دیگر دلایل رایج مشکلات سیم کشی، پروژه های ساخت و ساز یا بازسازی هستند که باعث آسیب دیدن سیم های داخل دیوار، سقف یا زمین می شوند. گاهی اوقات ممکن است جوندگان نیز به سیم های تلفن آسیب بزنند.
خانه های جدید ممکن از رنگ های سیم کشی متفاوتی به رنگ قرمز، سبز، زرد و سیاه استفاده کنند. در این حالات پروسه یکسان است، فقط رنگ های متفاوت را جایگزین کنید.
برای تعمیر سیم کشی تلفن این نکته را به یاد داشته باشید که سیم کشی های تلفن دارای ولتاژ ایمن هستند، بنابراین احتمال شوک بسیار کم است.
تلفن های مختلف به شکل موازی با هم سیم کشی شده اند، به این معنی که هر سیم قرمزی در یک گره الکتریکی یکسان است. به عنوان یک قانون کلی در هنگام متصل کردن دوباره سیم ها در جعبه ها، هر سیم قرمزی را به دیگر سیم قرمز متصل کنید. برای تعمیر سیم کشی تلفن خود همین پروسه را برای سیم های سبز نیز دنبال کنید.
وقتی که در حال قطع کردن سیم های فعلی هستید یک نقشه ساده ترسیم کنید. این کار اتصال مجدد آن ها را آسان می کند.
مسئولیت تعمیر سیم کشی تلفن داخلی بر عهده صاحب خانه است و جعبه تلفن برای دسترسی مشتری ارایه شده است. در کشورهای دیگر قوانین و مسئولیت ها ممکن است متفاوت باشند، بنابراین این موضوع را با سرویس دهنده یا مخابرات محلی خود بررسی کنید.

 

پیمایش به بالا