سیم کشی ساختمان

سیستم سیم کشی مدار پریزها

معمولا برای سیم کشی مدار پریزها از دو نوع سیستم زیر استفاده میشود:

سیستم شعاعی

سیستم حلقوی یا رینگ

در مواردی که برای سیمکشی مدار پریزها از سیستم شعاعی استفاده میشود باید هادی برقرار از فیوز حفاظتی مدار به کنتاکت فاز،هادی نول به کنتاکت نول وسیم زمین به کنتاکت اتصال زمین هر یک از پریزها وصل شود.

حفاظت مدار اینگونه پریزها در برابر اضافه بار به وسیله کلیدهای مینیاتوری یا فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب وبا توجه به این نکته که ظرفیت بار کلید یا فیوز نباید از ظرفیت بارسیم یا کابل مربوطه تجاوز کند،تامین میشود.

در مواردی که برای سیمکشی مدار پریزها از سیستم حلقوی یا رینگ استفاده میشود باید هردوسرهادی برقرار به ترمینال فیوز حفاظتی ۳۰ آمپر،هر دو سر هادی خنثی به ترمینال نول وهر دو سر اتصال زمین به ترمینال سیستم زمین متصل شود.در این سیستم سطح مقطع سیمهای مورد استفاده حداقل ۲.۵میلیمترمربع خواهد بود و هر یک از مدارهای فرعی رینگ که در محلهای مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار میگیرد ،نباید سطحی بیش از ۱۰۰ متر مربع را پوشش دهد.

ارتفاع نصب کلیدها و پریزها:

ارتفاع نصب کلیدهای روشنایی برای اتاقهای مسکونی،اداری،آشپزخانه،اماکن صنعتی و مانند آن۱۱۰سانتی متر از کف تمام شده است.ارتفاع نصب این کلیدها برای اتاق عمل،زایمان،شکسته بندی و فضاهای مشابه در صورتیکه از نوع ضد انفجار نباشد۱۵۵سانتیمتر از کف تمام شده است.

ارتفاع نصب کلید راه انداز موتور ۱۲۰سانتیمتر از کف تمام شده میباشد.

ارتفاع نصب کلید کنترل هواکش ۱۲۰سانتیمتر از کف تمام شده میباش.د

 

ارتفاع نصب پریزها و زنگ فشاری به شرح زیر است:

ارتفاع نصب پریزهای برق ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده میباشد.

ارتفاع نصب پریز های برق که در آشپزخانه،موتورخانه،تعمیرگاه و گاراژ نصب میشود۱۱۰سانتیمتر از کف تمام شده میباشد.

ارتفاع نصب پریزهای تلفن۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده میباشد.

ارتفاع نصب پریزهای آنتن تلویزیون۳۰سانتیمتر از کف تمام شده میباشد.

زنگ فشاری در صورتیکه در کنار پریز قرار گیرد۳۰سانتیمتر وچنانچه در جنب کلید باشد در ارتفاع۱۱۰سانتیمتر از کف تمام شده نصب میشود.

در مکانهایی نظیر اطاقهای عمل ،زایمان،شکسته بندی،بیهوشی ومکانهایی که احتمال مصرف گازبیهوشی وجود دارد در صورتیکه ضد انفجار نباشد در ارتفاع۱۵۵سانتیمتر از کف تمام شده نصب میشود.

 

 

 

 

اصول نصب سیمها و کابل ها

 

اصول نصب سیمها

وسایل کارگاهی برق مثل کلیدهای قطع و وصل،پریزهاولامپها با کمک سیمها یا کابلها به مدارهای جریان برق متصل میشوند.در نصب سیمها مهارتهای مربوط به کار عملی باید مورد استفاده قرار گیرد.

هنگام تغییر مسیر کابل از حالت عمودی به افقی و بالعکس خمهایی ایجاد میشود.

 

 

سیمکشی در ساختمان های پیش ساخته

نصب سیم در بتون:چنانچه در ساختمانهای پیش ساخته وبتونی سیم کشی در مرحله آخر صورت بگیرد مخارج سرسام آور و سنگینی را بدنبال دارد.از این رو قبل از بتون ریزی دیوار ها وسقف،سیم کشی در داخل قالبهای بتونی صورت میگیرد.

نقشه دقیق و انتخاب مصالح مناسب جهت سیم کشی در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند

نصب سیم در دیوارهای گچی مجاز نمیباشد و لوله هایی که در دیوارهای توخالی اند باید ضد حریق بوده و دارای نشان ای سی اف باشند.

نصب سیم درداکتهای برق:استفاده از کانال برق در نصب روکار سیم در دیوارها و سقفها ضمن بهینه و اقتصادی بودن،سرعت کاررا نیز افزایش میدهد.جنس این کانالها پلاستیکی یا فلزی است.در نصب داکتهای برق وجود ارتباط پیوسته فلزی در کلیه قسمتهای داکت به منظور ایجاد تعادل پتانسیل در بدنه ضروری است.

 

 

نصب سیم در تاسیسات زیر زمینی

 

سیستم داکت برروی کفپوش

سیستم داکت همسطح کفپوش

سیستم داکت داخل بتون

نصب داکت برروی کف پیش ساخته

 

نصب روی سینی حمل کابل

سیمها در تاسیسات صنعتی مانند دستگاههای نورد،کارخانه های پتروشیمی یا نیروگاههای برق،سیمها وکابلها برای تامین انرژی وکنترل تاسیسات بر روی سینی حمل کابل نصب میشوند.سینی کابل دارای انواع مختلفی مانند ناودانی کابل،سینیهای بدون روکش،بست نگهدارنده کابل سیمی و نردبان کابل تقسیم میباشد.برای انتخاب مناسب سینی کابل باید به نوع نصب سیمها یا کابل،بار مکانیکی آنها ونوع استحکام توجه شود.

 

 

 

 

 

 

انواع سیمهای مورد استفاده در سیستم های روشنایی

 

در عمل از روشهای زیر برای سیم کشی استفاده میشود

سیمکشی در لوله روکار یا توکار

سیم کشی با کابل

سیمکشی آزاد روی مقره و ایزولاتور

سیم کشی نقاط نمناک(سیم آنتیگرون)

سیم سربی و سیم لوله ای روکار.

 

 

 

 

نقشه ها و مدارات سیم کشی

 

ساختار و عملکرد تاسیسات الکتریکی و یا وسایل و ابزار برقی به صورت نقشه های گوناگون تشریح میشود که خود به دو نوع یک قطبی و چند قطبی تقسیم میشوند.

به عنوان مثال در ترسیم یک قطبی نقشه های مربوط به نصب تاسیسات،سیم ، بدون در نظر گرفتن تعداد رشته سیمهای داخلی به صورت یک خط نمایش داده میشود.تعداد رشته سیمهای داخل سیم بصورت خطوط مورب کوتاه در مسیر کابل نمایش داده میشوند.در نقشه های چند قطبی مثلا در نقشه های مربوط به مسیر جریان برق،هر سیم با یک خط مجزا نشان داده میشود.نقشه سیم کشی تاسیسات، دارای نمایش یک قطبی است.این نقشه اساس کار در نصب قطعات برقی است و از آن میتوان اطلاعاتی در باره جنس سیمهای مصرفی،تعداد رشته سیمها،قطر سیمها، قطر هادی وچگونگی نصب و نوع مدارها به دست آورد.نقشه کلی اتصالات ترسیم ساده و یک قطبی مدار از طریق علایم مداری است.این نقشه قسمتهای مهم تجهیزات الکتریکی را نشان میدهد.در این نقشه ها که برای مدار های سیم کشی کار برد دارند ترتیب قرار گرفتن قطعات و سیمها اغلب به صورتی انتخاب میشود که با تاسیسات دیگر همخوانی داشته باشد.در نمایش تاسیسات توزیع گسترده اغلب موقعیت مکانی قطعات مورد توجه نیست.ترسیمهای یک قطبی هیچگونه اطلاعاتی درباره عملکرد مدار نمیدهند بلکه تنها در انتخاب قطعات به کار میروند.

 

 

مدارهای سیمکشی کلیدها

در وسایل تولید کننده نور که تنها دارای یک کلید هستند میتوان از مدارهای سری یا قطع ساده استفاده کرد ولی برای آنهایی که باید از دو محل روشن و خاموش شوند از کلیدهای تبدیل یا صلیبی استفاده میشود.

پیمایش به بالا